Kuvendi vjeshtor i RRBSH-së në Finlandë

Kuvendi vjeshtor i RRBSH-së në Finlandë do mbahet me 1 Dhjetor në Hotelli Tikkurila. Takimi fillon në ora 17.00

Hotelli Tikkurila
Läntinen Valkoisenlähteentie 52
01300 Vantaa.

Të rezervuara janë 20 vende (me mundësi shtesë) prandaj ju lutëm konfirmoni pjesëmarrjen në e-mail: rrbsh.fin@gmail.com

Shkarko: Agjenda e takimi

Promovimi i RRBSH-së në Finlandë

Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Finlandë promovon shërbimet dhe idenë e kësaj iniciative tek shqiptarët në Finlandë përmes revistës Emigranti.

Emigranti është një projekt i pavarur i cili i dedikohet integrimit dhe organizimit të komunitetit shqiptarë në diasporë duke përfshirë informacione, udhëzime, broshura dhe materiale tjera të cilat janë të nevojshme për gjetjen e një rruge sa më të lehtë në shoqërinë e re ku vendosen.

Revista Emigranti është versioni i parë dedikuar vetëm shqiptarëve në Finlandë. Artikullin e plotë rreth RRBSH-së e gjeni në faqen 53 www.gjiganti.com/emigranti/revista


Fotogaleria e mbremjës