Kuvendi pranveror i RRBSH-së në Finlandë

Kuvendi pranveror i RRBSH-së në Finlandë do mbahet me 27 Maj në Hotelli Tikkurila. Takimi fillon në ora 19.

Hotelli Tikkurila
Läntinen Valkoisenlähteentie 52
01300 Vantaa.

Informacione shtesë i gjeni tek Njoftimet.

RRBSH në Finlandë hap faqen në Facebook

Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Finlandë ka hapur edhe faqen e saj zyrtare në Facebook. Sugjerimet, propozimet dhe diskutimet tjera, tani e tutje mund të diskutohen së bashku në www.facebook.com/rrbsh.fi

Promovimi i RRBSH-së në Finlandë

Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Finlandë promovon shërbimet dhe idenë e kësaj iniciative tek shqiptarët në Finlandë përmes revistës Emigranti.

Emigranti është një projekt i pavarur i cili i dedikohet integrimit dhe organizimit të komunitetit shqiptarë në diasporë duke përfshirë informacione, udhëzime, broshura dhe materiale tjera të cilat janë të nevojshme për gjetjen e një rruge sa më të lehtë në shoqërinë e re ku vendosen.

Revista Emigranti është versioni i parë dedikuar vetëm shqiptarëve në Finlandë. Artikullin e plotë rreth RRBSH-së e gjeni në faqen 53 www.gjiganti.com/emigranti/revista


Fotogaleria e mbremjës


www.rrbdsh.org

+358 40 154 9294
rrbsh.fin@gmail.com
www.facebook.com/rrbsh.fi
Albaanien yrittäjäyhdistys ry
c/o Tähystäjäntie 4
06150 Porvoo


© 2017 Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Finlandë


Designed by Faton Media